Joker Canegro - Reproduktor Rottweiler

 

Rottweiler- historia rasy

 

Rottweiler jest to rasa psów wykorzystywana dawniej do pilnowania obozów rzymskich w podbitej przez nich Germanii. Psy te pilnowa?y byd?a stanowi?cego zapasy ?ywieniowe legionów oraz ci?gn??y ci??kie zaprz?gi z ?ywno?ci? i amunicj?.

Wygl?d rottweilerów ewoluowa? – przedtem by?y to psy lekkie i smuk?e z d?ugimi "haczykowatymi" ogonami, na przestrzeni lat przybra?y na masie i ich dzisiejszy wygl?d wymog?y nowe sposoby jego wykorzystania – rasa ta ch?tnie wspó?pracuje z cz?owiekiem i cz?sto wykorzystywana by?a do ci??kich prac.
Niemiecki kynolog R. Streble zalicza rottweilera do g?adkow?osych psów zaganiaj?cych, wywodz?cych si? z linii psów bawarskich o celtyckim rodowodzie. Kolebk? tej rasy s? ziemie niemieckie, a dok?adniej Szwabia.
Pierwszy Klub Hodowców Rottweilera za?o?ono 13 stycznia 1907, a trzy miesi?ce pó?niej Po?udniowoniemiecki Klub Rottweilera. W 1921 roku wszystkie te stowarzyszenia po??czy?y si?, tworz?c Ogólnoniemiecki Klub Rottweilera.
Dawniej psy te by?y wykorzystywane jako psy pasterskie, a tak?e jako psy rze?nickie, czyli pomagaj?ce w zaganianiu zwierz?t rze?nych na place targowe. Obecnie g?ównie uznawany jest jako pies stró?uj?cy. W 1910 zosta? oficjalnie uznany za psa policyjnego.
?ród?o: http://pl.wikipedia.org/

 

Online

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 11 goĹ›ci 

Losowo

06.jpg

Licznik

free counters

 
 
Design : A&M webdesign